Aj vy vnímate, že efektívne vedenie a motivovanie ľudí a tímov je jednou z hlavných výziev dneška? Radi by ste podporili samostatnosť, tímovosť, výkon a rozvoj zamestnancov Vašej firmy či organizácie?

Tak nesmiete chýbať na ďalšom ročníku SAKONFERENCIE!

Hlavným cieľom konferencie je priniesť inšpirácie a praktické aplikácie koučingu a koučovacieho prístupu pre zlepšenie pracovného prostredia v organizácii s pozitívnym efektom na výkonnosť.

Konferencia prináša akčné poznatky predovšetkým pre pracovníkov z oblasti ľudských zdrojov, manažérov a lídrov. Svoje odpovede si ale určite nájdu aj majitelia firiem či organizácií.

Súčasťou konferencie okrem užitočných prednášok a workshopov na aktuálne témy v podaní profesionálov bude aj panelová diskusia, priestor na networking a koučovacia zóna.

Vďaka čomu zavedenie koučovacej kultúry vo firme pomáha zvýšiť výkonnosť?

Ide o prístup vytvárajúci prostredie, v ktorom zamestnanci využívajú svoj potenciál, sú samostatní a zodpovední. Prináša vyššiu efektivitu práce a ziskovosť firmy. Týmto spôsobom vzniká firemná kultúra, ktorej základom je otvorená komunikácia, podpora a spolupráca, pričom každý sa cíti ocenený a motivovaný priniesť zo seba to najlepšie.

54%

vysoko výkonných firiem má silnú koučovaciu kultúru,

oproti tomu len 29% firiem, ktoré koučovaciu kultúru nemajú, vieme zaradiť medzi highperforming organizácie*

60%

zamestnancov vyvíja silnú angažovanosť,

samostatnosť a záujem vo firemnom prostredí, v ktorom je koučovacia kultúra bežnou súčasťou interakcie*

63%

potenciálnych záujemcov
o líderskú pozíciu

sú vďaka naučeným koučovacím zručnostiam okamžite pripravení zvládnuť nové výzvy*

70%

pracovných pozícií je možné obsadiť interne

vo firmách, v ktorých je koučovacia kultúra súčasťou životného cyklu zamestnanca už od jeho nástupu*

*podľa štúdie International Coaching Federation (ICF)

PROGRAM KONFERENCIE

Chystáme ročník 2025 s aktuálnymi témami s dôrazom na okamžitú aplikáciu do života vašej firmy

Čo sme priniesli v roku 2024?

9:00 - 10:00

Psychologické bezpečie

Okrem priameho zážitku z psychologického bezpečia v praxi si z workshopu odnesiete aj praktický nástroj, ktorý je alternatívou tradičnej reaktívnej komunikácie v rámci teamových meetingov, interakcií v rodine a so životným partnerom alebo v akejkoľvek komunite či skupine ľudí.

témou bude sprevádzať: Vladimír Lindvay

10:15 - 10:45

Cesta k vyššej spokojnosti

V roku 2022 zaznamenal Gallup najvyššiu hodnotu stresu u zamestnancov od začiatku ich pravidelného merania. Prečo a ako budovať resilience vo firmách? Kvôli čomu by ste sa mali téme odolnosti venovať? Ktoré faktory odolnosť ovplyvňujú? Aj o tom bude prednáška, ktorá prinesie aj praktické spôsoby, ako zvyšovať odolnosť zamestnancov a budovať resilient culture.

prednášku vedú: Lenka Osičková a Milan Kalmancai

10:50 - 11:20

Nemotivujte, stavajte na hodnotách

Ako motivovať zamestnancov? Čo poháňa ľudské správanie v práci? Odpoveď sa nachádza v záujme o ľudí a
v koučovacom prístupe, v ktorom staviame na hodnotách. Zistíte, ako s motiváciou ľudí pracujú kouči, na čo sa pýtajú a kde hľadajú zdroje. Zároveň to, akú úlohu v motivácií ľudí hrá firemné prostredie a firemné hodnoty.

prednášku povedie: Katarína Ožvoldová

11:25 - 11:55

Cez kopirák to nejde

Prednáška pre tých, čo chcú byť o krok vpred! Ako a prečo mať rozvoj talentu na mieru? Ako dosiahnuť WIN-WIN riešenia a mať produktívneho a spokojného zamestnanca
a úspešnú firmu? Odpovede na otázky prinesieme cez témy: generácie, introverti a manažéri vs špecialisti. Čaká vás vzrušujúca cesta k rozvoju talentov vo vašej firme!

povedú: Katarína Mešková a Michaela Vojteková

10:15 - 11:15

Box process

Naučte sa pracovať s jednoduchým nástrojom
BOX PROCESS na rýchle vyriešenie situácie alebo problému. Je to technika založená na koučovacom princípe, ktorá pomôže vyriešiť v krátkom čase viacero tém. Každý z účastníkov si môže priniesť tému, s ktorou by chcel pomôcť (účasť tým nie je podmienená).

Technika je použiteľná pre vedúcich tímov – ako tímový nástroj a dá sa praktizovať aj v bežnom živote (napríklad v rodine). Výsledkom metódy môže byť riešenie problému alebo nové pohľady na danú tému. Riešiteľ si pre seba odnesie to, čo mu je v danom čase a situácii užitočné. Workshop je určený pre každého, kto by si rád vyskúša jednu z najužitočnejších metód tímového koučingu.

sprevádzajú: Katarína Špačková a Tatiana Kačmárová

11:15 - 12:15

Zvyšovanie reziliencie zmenou presvedčení

Cieľom workshopu je priblížiť koučovací prístup pri práci so zamestnancami, ktorí majú blízko k vyhoreniu. Naučíte sa klásť užitočné otázky smerujúce k zmene postojov a presvedčení. Nájsť vlastné zdroje, ktoré tiež pomáhajú v budovaní odolnosti a v prevencii vyhorenia.

Zámerom je poskytnúť zážitok koučovania v praxi. Raz zažiť je lepšie, ako stokrát počuť. Súčasťou workshopu budú aj praktické cvičenia. Účastníci na záver získajú prezentáciu, ktorá im môže slúžiť ako pracovný nástroj v ich ďalšej práci.

workshop povedú: Tatiana Reindlová, Tomáš Slotík a Stano Sládek

13:00 - 14:30

panelová diskusia

Účastníci diskusie, ktorými sú lídri i zamestnanci spoločností pôsobiacich v rôznych sektoroch, pozdieľajú svoje skúsenosti so zavádzaním koučingového prístupu do fungovania ich firmy. Okrem iného prezradia aj to, ako sa im darilo pri nastavení koučovacej kultúry; aké argumenty presvedčili ich vedenie o potrebe zavedenia tohto prístupu a v ktorých fázach životného cyklu zamestnanca aplikujú koučingový prístup.

moderujú: Katarína Špačková a Tatiana Kačmárová

14:45 - 15:15

Vytváranie vzdelávacie procesu

Stretáva sa vo vašej firme zámer vzdelávania s vnútornou potrebou vzdelávaného? Ako vôbec identifikovať potrebu zamestnanca? Na prednáške sa pozrieme na nadizajnovaný postup, ktorým sa riadi firemné vzdelávanie počas celého svojho procesu so zameraním na spojenie potrieb zamestnanca s potrebami firmy.

tému priblížia: Lenka Šablatúrová a Martina Nádaská

15:15 - 15:45

Chémia medzi koučom a lídrom

Čo to znamená keď sa povie “chémia” medzi koučom
a lídrom a čo (ne)robiť, aby to v koučovacom vzťahu “žilo”? Ak chcete lepšie porozumieť vzťahu kouč a líder a nájsť odpovede na otázky kedy to funguje a prečo to nefunguje, táto interaktívna prezentácia vám pomôže lepšie pochopiť psychodynamiku vzťahu (nielen) v exekutívnom koučovaní.

problematikou bude sprevádzať: Vladimír Hambálek

14:45 - 15:45

Aké je vaše prečo?

Ako sa motivujete v práci? Máte silnú vnútornú motiváciu alebo vás motivujú kolegovia, nadriadení alebo firma a jej benefity? Na workshope vás prevedieme zamyslením nad tým, čo stojí na pozadí vášho konania v práci a zažijete synergiu skupinového koučingu v téme motivácie.

Zadefinujete si vaše aktuálne základné hodnoty. Zistíte, nakoľko rezonujú s firemnými. A tiež, čo potrebujete pre to, aby ste dokázali vo svojej práci byť motivovaní.
To všetko si odnesiete aj v hmatateľnej podobe.

workshopom budú sprevádzať: Katarína Ožvoldová,
Žofia Majdeková, Ladi Lukáčová

16:00 - 16:30

Leadership a change management

Organizačné zmeny zlyhávajú kvôli trom nezvládnutým podmienkam pre ich úspech. Po prvé zamestnanci často nevedia, prečo je dôležité zapojiť sa do procesu zmeny. Druhou príčinou je, že lídri nemajú správnu stratégiu
na zapojenie jednotlivcov. Tretím dôvodom sú lídri,
ktorí nevedia, ako minimalizovať odpor voči zmenám.

V interaktívnej prednáške sa účastníci zoznámia
s efektívnymi psychologickými koncepciami a modelom manažmentu zmeny.

prednášku povedie: Peter Benkovič

16:30 - 17:15

Ako poskytnúť spätnú väzbu

…a (ne)nakopať pritom zamestnancovi ZADOK. To je názov prednášky, ktorá vám predstaví jednoduchú a praktickú techniku, ako spätnú väzbu poskytnúť konštruktívne a bez toho, aby vyvolala protitlak alebo potrebu sa obhajovať a brániť. Spoločne preskúmame, ako nám pri tom môže byť užitočný koučovací prístup a že čo to má spoločné s tým ZADKOM.

workshop vedú: Lenka Osičková a Katarína Mešková

PROGRAM KONFERENCIE

v roku 2024 sme priniesli:

9:00 – 10:00
workshop: Psychologické bezpečie

10:15 – 10:45
prednáška: Cesta k vyššej spokojnosti

10:15 – 11:15
workshop: Box Process

10:50 – 11:20
prednáška: Nemotivujte, stavajte na hodnotách

11:15 – 12:15
workshop: Zvyšovanie reziliencie zmenou presvedčení

11:25 – 11:55
prednáška: Cez kopirák to nejde

13:00 – 14:30
panelová diskusia

14:45 – 15:15
prednáška: Vytváranie vzdelávacieho procesu

14:45 – 15:45
workshop: Aké je vaše prečo?

15:15 – 15:45
prednáška: Chémia medzi koučom a lídrom

16:00 – 16:30
prednáška: Leadership a change management

16:30 – 17:15
workshop: Ako poskytnúť spätnú väzbu

NAŠI SPÍKRI A HOSTIA

V rámci prednášok a workshopov vystúpili:

V panelovej diskusii sa podelili o svoje skúsenosti:

Na konferencii ste stretli aj týchto koučov:

Konferenciou vás sprevádzala v roku 2024 dvojica moderátorov, ktorí sú tiež členovia SAKO. Martina Magic a Tomi Gebe okrem toho, že sú skvelými rečníkmi, sú tiež aj skúsení koučovia a dlhoroční lektori a mentori. Na konferencii pre vás boli k dispozícii aj ďalší naši profesionálni kouči, ku ktorým ste sa mohliprihlásiť na bezplatný online koučing. Koučovacia zóna prebiehala v osobitnej miestnosti počas celého dňa.

ONLINE PREDNÁŠKY

Už čoskoro spustíme možnosť zakúpiť si záznam prednášok z konferencie

Zmeškali ste tento event? Nevadí! Okrem toho, že už intenzívne kreujeme obsah a podobu SAKONFERENCIE 2025, čoskoro ponúkneme aj možnosť zakúpiť si online záznam zo všetkých prednášok z ročníka 2024.

leto
2024

tvorba obsahu a podoby ďalšieho ročníka

jeseň
2024

odhalenie prvých detailov

december
2024

predpokladaný štart predaja vstupeniek

marec
2025

odhadovaný termín ďalšieho ročníka

Zopár zaujímavých čísiel z ročníka 2024

Celkovo sa konferencie zúčastnilo takmer 200 ľudí.

Na sociálnych sieťach sme mali dosah takmer 500.000 užívateľov.

V koučovacej zóne naši kolegovia koučovali zhruba 1500 minút.

V tombole sme mali ceny v celkovej hodnote viac ako 7000€!

Pozrite si všetky fotky KLIKNUTÍM SEM.

GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER
MEDIÁLNI PARTNERI
PARTNERI A PODPOROVATELIA KONFERENCIE
ORGANIZÁTOR KONFERENCIE

Organizátorom a garantom kvality tejto udalosti je Slovenská asociácia koučov, profesijná organizácia združujúca jednotlivcov a organizácie, ktoré sa koučovaním profesionálne zaoberajú alebo ho vykonávajú z dôvodu profesného alebo osobnostného rozvoja.